F e l n ő t t
1152 Bp. Rákos út 58.
Megnevezés Telefonszám Rendelési idő
Állandó orvosi ügyelet 307-2222 24 órás
G y e r m e k
1138 Budapest, Révész u. 10-12.
Megnevezés Telefonszám Rendelési idő
Hétköznap (éjszakai) 349-8601, 349-860320-08
Szombat, vasár-, és ünnepnapi ügyelet 349-8601, 349-860324 órás
Tájékoztató a Gyermek Ügyelet változásáról (.pdf formátum)
 
F o n t o s a b b   f ő v á r o s i   ü g y e l e t e k
A Közép-magyarországi Régió Sürgősségi, Akut ügyeleti beosztása (a XV. ker. is ide tartozik) a http://www.antsz.hu, az ANTSZ honlapján található meg.