Magyarországon az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, nemzetközi normákon alapulva foglalja össze a betegek jogait. Betegjogok alatt azon jogosultságok összességét kell érteni, amelyek megilletik mindazokat a személyeket, akik az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszik. Az egészségügyi törvény a következő betegjogokat nevesíti:

 • a megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog,

 • az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog,

 • a kapcsolattartás joga,

 • az intézmény elhagyásának joga,

 • a tájékoztatáshoz való jog,

 • az önrendelkezéshez való jog,

 • az ellátás visszautasításának joga,

 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,

 • az orvosi titoktartáshoz való jog.

A törvény alapelvként kezeli az egyén személyes szabadsághoz és önrendelkezéshez való jogát, amelyet csak az egészségi állapot alapján lehet korlátozni.

A betegek az ellátással, vagy a betegjogai érvényesülésével kapcsolatos panaszaikkal, észrevételeikkel, forduljanak Intézményünk vezetéséhez. Amennyiben jogos panaszaikra, észrevételeikre nem kapnak megfelelő választ, vagy érdemi intézkedést, írásban fordulhatnak a rendelőintézet betegjogi képviselőjéhez.

A területileg illetékes betegjogi képviselő:

Dr. LENGYEL INGRID

Telefonszáma: +36-20-489-9609

melyen elérhető hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között.

Fogadóóra helye, ideje: telefonos egyeztetést követően

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa, az egészségügyi ellátó intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80-620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20-4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36-20-4899-614 erhalten.

 

odbk-logo1
1365 Budapest, Pf: 646.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

http://www.ijsz.hu/

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselő tevékenysége során:

 • segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;
 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató 30 napon belül köteles érdemben válaszolni (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő);
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
 • kapcsolatot tart – működési területén – az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és fenntartóikkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi szakértői kamarákkal;
 • jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekinteni, az egészségügyi dolgozókhoz kérdést intézni;
 • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
 • a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő betegjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – a betegjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a fekvőbeteg intézményekben.

A szakmai feltételrendszer alapján a betegjogi képviselő a fekvőbeteg szakellátás mellett, a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás szolgáltatásait igénybevevők számára is elérhető.

XV. ker. Rákos út

map1152 Budapest, Rákos út 77/a.

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0100

Előjegyzés szakellátásra: +36-1-506-0178; 506-0105; 506-0149; 506-0190; 506-0191; 506-0192

Előjegyzés szakellátásra - munkanapokon 900-2000

A háziorvosok és fogorvosok a menüpontokban feltüntetett közvetlen vonalaikon érhetők el.

Kérjük, a telefonvonalaink túlterheltsége miatt, lehetőség szerint a délutáni vagy esti órákban hívják előjegyzési vonalainkat.

Light-Mail-icon2Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

XV. ker. Őrjárat utca

map1158 Budapest, Őrjárat u. 1-5

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0226

 

 

internetes elojegyzes

 

Ügyeletek

Felnőtt:

map1157 Budapest, Zsókavár u. 42-44.

map0-24

map+36-1-307-2222

Gyermek:

map1089 Budapest Üllői út 86. - Heim Pál Gyermekkórház

mapMunkanapokon: 2000-800, Szabad, pihenő, munkaszüneti napokon: 0-24

mapKijáró ügyelet:

+36-1-264-3314; +36-1-264-7481

Ambulancia:

+36-1-210-0720

Weboldalainkon cookie-at (sütiket) használunk annak érdekében, hogy felhasználóink oldallátogatási szokásairól információkat szerezhessünk, de nem tárolunk személyes információkat. Ön az oldal meglátogatásával hozzájárul a a cookie-k használatához. További információ adatkezelési tájékoztató.