Ezen az oldalon a XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.kozadatkereso

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon (http://www.kozadattar.hu/).

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Székhely

1152 Budapest, Rákos út 77/a.

Postacím

1152 Budapest, Rákos út 77/a.

Telefonszám

+36-1-506-0138

Faxszám

+36-1-506-0181

Központi elektronikus levélcím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL-je

www.xv-euint.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége

-

Az ügyfélszolgálati vezető neve

-

Az ügyfélfogadás rendje

-

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

Szervezeti ábra, Szervezeti és Működési Szabályzat

A szerv vezetői

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Peskóné Dr. Buzna Andrea főigazgató főorvos

Telefon: +36-1-506-0139

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Vezetők listája

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

-

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

-

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

-

1.5. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap

-

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Budapest XV. ker. Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Telefon: +36-1-305-3100

Fax: +36-1-307-4008

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.bpxv.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Budapest XV. ker. Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Iroda

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Telefon: +36-1-305-3100

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hétfőn:         8:00 - 18:00
kedden:        8:00 - 16:30
szerdán:       8:00 - 16:30
csütörtökön:  8:00 - 16:30
pénteken:     8:00 - 12:30

Ebédidő: 12:30-13:00-ig, sorszám kiadás 12:20-ig

Sorszámot húzni az ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perccel lehetséges.

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

-

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dokumentumok

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Az Intézmény Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az Intézmény Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Az Intézmény Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Az Intézmény Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézményi Szabályzatokban foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézményi Szabályzatokban foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézményi Szabályzatokban foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézményi Szabályzatokban foglaltak szerint.

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

-

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései, ülései

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

-

Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Intézményünk által közzétett hirdetmények, közlemények a honlapon megtalálhatóak.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézményi Szabályzatokban foglaltak szerint.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1152 Budapest, Rákos út 77/a.

Telefon: +36-1-506-0138

Fax: +36-1-506-0181

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő

Hegedűs Krisztina

1152 Budapest, Rákos út 77/a.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

-

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

-

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

-

Szervezeti integritás

Jelentés 2021. évi integritásirányítási tevékenységről

pdf

Belső ellenőrzés

Éves ellenőrzési jelentés 2022.

pdf

Éves ellenőrzési munkaterv 2023.

pdf

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Költségvetés 2008

pdf

Költségvetés 2009

pdf

Költségvetés 2010

pdf

Költségvetés 2011

pdf

Költségvetés 2012

pdf

Költségvetés 2013

pdf

Költségvetés 2014

pdf

Költségvetés 2015

pdf

Költségvetés 2016

pdf

Költségvetés 2017

pdf 

Költségvetés 2018

pdf

Költségvetés 2019

pdf 

Költségvetés 2020

pdf 

Költségvetés 2021

pdf

Költségvetés 2022

pdf

Számviteli beszámolók

Beszámoló 2008

pdf

Beszámoló 2009

pdf

Beszámoló 2010

pdf

Beszámoló 2011

pdf

Beszámoló 2012

pdf

Beszámoló 2013

pdf

Beszámoló 2014

pdf

Beszámoló 2015

pdf

Beszámoló 2016

pdf

Beszámoló 2017

pdf

Beszámoló 2018

pdf 

Beszámoló 2019

pdf

Beszámoló 2020

pdf

Beszámoló 2021

pdf

3.3. Működés

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2012.pdf

2013.pdf

2014.pdf

2015.pdf

2016.pdf

2017.pdf

2018.pdf

2019.pdf

2020.pdf

2021.pdf

2022.pdf

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Szerződéses adatlapok 2004-2005pdf

Szerződéses adatlapok 2006-2007pdf

Szerződéses adatlapok 2008pdf

Szerződéses adatlapok 2009pdf

Szerződéses adatlapok 2010pdf

Szerződéses adatlapok 2011pdf

Szerződéses adatlapok 2012pdf

Szerződések 2016pdf

Szerződések 2017pdf

Szerződések 2018pdf

Szerződések 2019pdf

Szerződések 2020pdf

Szerződések 2021pdf

Szerződések 2022pdf

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EU fejlesztés

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2015. évi közbeszerzési terv pdf

2016. évi közbeszerzési terv pdf

2017. évi közbeszerzési terv pdf

 

Ajánlattételi felhívás 2017.11.06. pdf

Ajánlattételi dokumentáció - Reagens beszerzés 2017.11.06. Képtalálat a következőre: „word” pdf Képtalálat a következőre: „word” táblázat pdf

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatás 2017.11.06. pdf

Módosított ajánlattételi felhívás 2017.11.15. pdf pdf

2018. évi közbeszerzési terv pdf

2020. évi közbeszerzési terv pdf

2021. évi közbeszerzési terv pdf

2022. évi közbeszerzési terv pdf

XV. ker. Rákos út

map1152 Budapest, Rákos út 77/a.

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0100

Előjegyzés szakellátásra: +36-1-506-0178; 506-0105; 506-0149; 506-0190; 506-0191; 506-0192

Előjegyzés szakellátásra - munkanapokon 900-2000

A háziorvosok és fogorvosok a menüpontokban feltüntetett közvetlen vonalaikon érhetők el.

Kérjük, a telefonvonalaink túlterheltsége miatt, lehetőség szerint a délutáni vagy esti órákban hívják előjegyzési vonalainkat.

Light-Mail-icon2Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

XV. ker. Őrjárat utca

map1158 Budapest, Őrjárat u. 1-5

mapHétfő-Péntek: 800-2000

map+36-1-506-0226

 

 

internetes elojegyzes

 

Ügyeletek

Felnőtt:

map1157 Budapest, Zsókavár u. 42-44.

map0-24

map+36-1-307-2222

Gyermek:

map1089 Budapest Üllői út 86. - Heim Pál Gyermekkórház

mapMunkanapokon: 2000-800, Szabad, pihenő, munkaszüneti napokon: 0-24

mapKijáró ügyelet:

+36-1-264-3314; +36-1-264-7481

Ambulancia:

+36-1-210-0720

Weboldalainkon cookie-at (sütiket) használunk annak érdekében, hogy felhasználóink oldallátogatási szokásairól információkat szerezhessünk, de nem tárolunk személyes információkat. Ön az oldal meglátogatásával hozzájárul a a cookie-k használatához. További információ adatkezelési tájékoztató.